En motsägelsefull bygd

Ett undersökande projekt till Örebro läns museum om Bergslagen och agenda 2030. Sveriges kommuner och regioner har samlat statistik kring hur långt alla Sveriges kommuner har nått vad gäller hållbarhetsmålen. För Bergslagskommunerna är resultaten övervägande negativa. Inte minst gäller detta demokratin och rätten till politiskt deltagande Nästan alla bergslagskommuner har lägre valdeltagande än riksgenomsnittet. Varför visar undersökningen att det är färre som röstar i Bergslagen?

Jag började min resa på smala stigar, i byar och samhällen. Pratat med många människor. I det här projektet har jag frågat dem: ”Tror du att det är färre personer som röstar här i trakten och i sådana fall varför?”

På samma sätt som Bergslagen har kontrasten från välmående samhällen med kreativ bykänsla till platser där husen står och förfaller så blev svaren olika. En man jag pratade med från Löa berättar om stora klyftor. ”Rösta är en relation som är byggd på tillit. Tror många känner att politikerna har svikit. Varför ska man rösta?” Han berättar också om olikheterna i trakten. Att vissa områden har stor gemenskap och byar blomstrar medan hus och samhällen förfaller bara tio minuter bort. En kvinna från Ställdalen ger dock en annan bild. ”Här finns alltid en hjälpande hand. Vi känner varandra. Att affärer stänger är naturligt då vi är så få i samhället, men vi har en otroligt vacker natur och bara 8 mil bort finns en större stad.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Malin Ardesjö, Järnboås

Malin är konstnär, har bott i Köpenhamn, New York och Paris. Sedan 10 år tillbaka rustar hon och mannen en bergsmansgård i Järnboås. ”Vi är inte riktiga järnboåsbor ännu. Det tar nog en hel livstid för att bli järnboåsbo i andras ögon här.” ”Det är stora kontraster i Bergslagen. Vissa platser står och förfaller medan andra är blomstrande och ändå ligger de nästan bredvid varandra. Kanske kan det vara så att industristäderna blir förfulade medan andra hålls upp till attraktiva besöksmål och lever. Om färre röstar kan det bero på att småkommunerna kämpar med nedläggningar och avfolkning, att det infinner sig en känsla av håglöshet.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Bengt Joelsson – Hällefors

Bengt har alltid älskat rally och motorsport och varit en given medlem i sportklubben. Han har arbetat med många olika yrken som tonåring men största delen av sitt liv på Ovako Steel. ”Jag tror att man röstar här i trakten. Visst kan man känna sig styrd av de i Örebro som beslutar om när sjukvård och service ska läggas ned, men det är billigt att bo här och det finns framtidstro då Ovakos ståltillverkning fortfarande är hjärtat i samhället.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Robin och Jessica Johansson – Kopparberg Jessica och Robin flyttade till Kopparberg för ett år sedan. Trakten passar deras kennelverksamhet och här finns också många fina fiskevatten. Deras fyra barn hade tidigare svårt att hitta sin plats men i Kopparberg har de funnit vänner och hittat hem. ”Kanske kan man säga att det här är ett lite laglöst land. Många har levt här länge och finns en stark vi-känsla, därför kan det vara svårt att komma in i samhället. Det kan stämma att färre röstar här. Det som händer och beslutas utanför 50-skyltarna känns långt borta.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Zila Conejeros – Vedevåg

Zila är kurd och kom från norra Irak till Lindesberg som ensamkommande flyktingbarn 1995. Efter att ha flyttat runt på flera platser i Sverige kom hon tillbaka till Berglagen 2014. Här arbetar hon nu som enhetschef med bland annat flyktingfrågor på arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun. ”Att färre röstar i Bergslagen har nog flera orsaker, bland annat att det finns många nyanlända och asylsökande som saknar rösträtt i Sverige. När de väl har rösträtt finns det många andra saker i livet som prioriteras högre – tak på huvudet, mat på bordet, barnens trygghet och säkerhet bland annat. En annan orsak kan vara att många politiska beslut fattas i Stockholm och småstäder faller ibland i glömska. Om man tittar på statistik så kan en busslinje verka överflödig då det nyttjas av så pass få men i realiteten kan det vara människor på landsbygden som inte kan ta sig till arbete eller utbildning, för de är bussen ovärderlig. Många sådana beslut fattas och bland de som drabbas, kan det finnas en hopplöshet som gör att man inte nyttjar sin rösträtt.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Linnea Didic – Kopparberg När Linnea var tre år började hon dansa och vid fyra års ålder spela fiol. Hon har bott hela sitt liv i Kopparberg och vill bo kvar för hon älskar människorna och naturen. Men kanske kommer drömmen om att bli barnprogramledare ta henne någon annanstans. ”Många här har hamnat utanför samhället och jag tror det kan bidra till att man väljer att inte rösta. Många känner nog att det inte spelar så stor roll, att de inte kan påverka, att ”vi har vårt och de får ha sitt.’” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Essam Issa – Lindesberg

Essam bodde i den vibrerande miljonstaden Latakia i Syrien innan han flydde till Sverige med sin fru och hamnade i Lindesberg 2015. För några månader sedan fick Essam svenskt medborgarskap och dessutom ett nytt arbete som lärare i SFI, Svenska för invandrare. ”Att det är ett så lågt valdeltagande i trakten kan bero på att många nyanlända kommer från diktaturer och inte är vana att rösta. Det blir att man lever som i en bubbla, man vill bara få jobb och ha tak över huvudet. Det kan också vara svårt att ta till sig information om man inte kan språket.” 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Gård vid sjö. 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Skylt vid riksväg 50. 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Nedlagd butik, Ställdalen. 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Gemensamma postlådor. Järnboås. 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Ödehus i skogen. Nära Hjulsjö. 

Projekt om Bergslagen för Örebro läns museum.

Fotbollsläktare. Järnboås.