För bättre hälsa och miljö

Bergslagen Cykling – Region Örebro län

Bergslagen Cycling har över 100 mil skyltade mountainbikeleder i länet. Uppdrag: Fotografera cykelglädje och visa på det unika med Bergslagen till bildbank som kan användas till all kommunikation, såväl tryckt som digital.
Fossilfritt 2030 – Rena resan – Region Örebro län m.fl

Uppdrag: Bildbank till Region Örebro länRegion SörmlandRegion Östergötland. Ett spännande uppdrag att finna 40 olika modeller i Örebro, Karlskoga, Kumla, Eskilstuna, Norrköping och Linköping och tillsammans visa på glädjen i att använda sig av cykeln som sitt dagliga transportmedel. Rena resan är ett projekt som ska hjälpa invånare i Mellansverige att minska sin klimatpåverkan, visa fördelarna med att cykla, gå eller åka kollektivt.