Lära för livet

Örebro universitet

Uppdrag mellan 2021-2023 att ta fram bildbank till universitetet för att visa många olika ämnesområden och studentliv.