Skapande uttryck

Bildbank till Region Örebro län. Fotografering av kultur i hela länet.